VÄLKOMMEN TILL KYRKA ONLINE

cropped-Skärmbild_2014-03-27_12_14.png

Kyrka online är en resursplats för församlingar

Diakonen har redan länge sedan loggat in på facebook, informatören skickade just ut sin första tweet och kyrkoherden skrapar sig i huvudet och undrar om nån vet vad det där instagram är för något. ”Borde någon uppdatera vår facebooksida” frågar ungdomsarbetsledaren medan hen bjuder in konfirmander till den pinfärska facebookgruppen. Och vad nu då? Vad gör de med sina profiler, tweetar och alla de där tidigare startade grupperna? Vem ska hålla liv i facebooksidan och är det där instagram nu något som de borde ta itu med? Vem ska ha tid med det? Och framförallt – vad är målet med allt det här?

Det låter som om församlingen behöver en strategi för sociala medier. Men ni behöver inte börja från noll! Förutom allt det kunnande som säkert redan finns i arbetslaget har vi skapat en resursplats som kan hjälpa er i arbetet. Här i portalen hittar du färdiga samtalsfrågor, informations- och inspirationsvideor och matnyttiga prezin. Dessutom sitter det en handfull av stiftets webbutbildare vid sina datorer, beredda att svara på frågor. Dags att börja samtala – det är samtalet som är det viktiga!

Detta material är skapat av Kyrkans central för det svenska arbetet i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och får fritt användas i Borgå stifts församlingar men även för övriga intresserade. Kontakta oss gärna om och hur ni använder materialet.