Mobilappar – ett hot för kyrkan?

religionsappar

En av de största tekniksajterna Gizmodo har gjort en djupdykning bland de religiösa mobilapparna. Det är alltid intressant att se hur kyrkan framstår från ett utifrån perspektiv.

Ett intressant konstaterande är att religionen som en gång var den drivande inom informationsteknologi (t.ex. tryckpressen) nu har hamnat rejält på efterkälken när det gäller det senaste: mobilappar.

Artikelförfattaren gör intressanta paralleller till hur sättet att förhålla sig till tro förändrades i samband med att bibeln blev tillgänglig för folket. På samma sätt förändrar den ständiga uppkopplingen sättet att vara troende idag.

Ett citat från en forskare på området:

When a new technology, such as the printing press or the Internet, unleashes massive cultural change, the challenge to religion is immense. Cultural developments change how God, or the ultimate, is thought of and spoken about.

Två intressanta saker som vi också noterat när vi pratat sociala medier i kyrkan är för det första att man inte litar på teknologin för att föra andliga, själavårdande samtal eller böner i sociala medier. Artikelförfattaren anser det lite lustigt när folk litar på teknologin när det gäller att skicka intima bilder till varandra s.k. ”sexting”.

För det andra så minskar det religösa app och sociala medie användandet behovet av att fysiskt komma till kyrkan om man kan uppfylla flera av de religiösa behoven i sin telefon.
Det är många som ser det här som ett reellt hot mot kyrkan och därför motsätter sig alltför stora satsningar på sociala medier. Man menar att digitala möten inte är lika värdefulla som fysiska möten.

Frågan som kyrkan behöver svara på är hur man förhåller sig till den här nya verkligheten. Precis som man fick tänka om när Bibeln blev tillgänglig för alla att läsa så måste man tänka om nu igen.

Vågar vi föra andliga samtal på Facebook eller whatsapp?

Vågar vi erbjuda digitala möten istället för fysiska?

Vad tycker du?

 

Kommentera gärna