Bli inspirerad

Hur använder dina kolleger olika webbverktyg i sitt arbete? Bli inspirerad av deras exempel.

Gummibibelns skapare snackar Spotify

Spotify är musiktjänsten som ger dig tillgång till en oändlig bank av moderna liknelser. Fredrik Beverhjelm och Rickard Bonnevier, idésprutorna bakom ”Gummibibeln”, berättar om hur Spotify har en viktig roll i deras församlingsarbete.

Biskop Björns bästa facebooktips

Borgå stifts biskop Björn Vikström använder facebook som en del av sin kommunikationsstrategi. Här är några av hans tankar kring användandet av plattformen.

Facebooksatsningen som hjälpte till att spara in 15000€

Tinca Björke är kommunikatör i Mariehamns församling och där har man satsat ordentligt på församlingens facebooksida. Det har gett så pass bra resultat att man dragit in annonseringen i lokalttidningarna, vilket gett en inbesparing på 15-20000 €

Ett nytt sätt att jobba på!

Tonja har jobbat i 15 år som ungdomsledare. Hör hur hennes arbete med ungdomar har förändrats genom att börja använda olika sociala medier

Kan man ge kollekt med en mobilapp?

Informatören Jiang Millington i Järfälla församling fick en utmaning av sin kyrkoherde att skapa en mobilapp för församlingen. Hennes svar blev att ge församlingsmedlemarna möjlighet till delaktighet kollekten genom en mobilapp.

SoMe tankar från en erfaren ungdomsarbetsledare

Kjell ”Wikis” Wikström, Ekenäs församling berättar om hur Facebook och Whatsapp förändrat kommunikationen med ungdomarna. Det har kanske minskat den fysiska närvaron på ungdomssamlingarna, men ger möjlighet att ständigt finnas där för ungdomarna.